Sportevenementen

Gezellig samenzijn - Samen sporten - Samenleggen voor een goed doel. 

                            Sportevenementen op                                    zaterdag, 24 en zondag, 25 februari 2024.

Urban Run & Walk  -  24/02

MTB - Kampenhout Winter - 25/02

REGLEMENT 

Urban Run & Walk Wünderbar Kampenhout op 24.02.2024

Algemene voorwaarden voor deelname Urban run & walk op 24/02/2024

De Urban run & walk wordt georganiseerd door VZW Wünderbar Kampenhout Aarschotsebaan 57 te 1910 Kampenhout. Email: wünderbar.kampenhout@gmail.com

Elke deelnemer die zich heeft ingeschreven voor de Urban Run & Walk verklaart zich akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

  • De Urban Walk & Run start tussen 18u en ten laatste 19u en sluit om 20u00.
  • Vertrek van de Urban Walk & Run in de Manege Bruneel, Dorpsstraat 50 te Kampenhout - ingang via de Van Beethovenlaan.
  • De Urban run & walk is een recreatieve loop- en wandeltocht en geen wedstrijd.
  • Het parcours loopt over verharde en onverharde wegen en door gebouwen met obstakels zoals waaronder bijzonder aandacht voor drempels en trappen!
  • Aangezien de Urban Run & Walk tijdens de vooravond doorgaat en aldus tijdens schemer en donker; zal elke deelnemer een fluohesje en een lampje dragen om gezien te worden.
  • Elke deelnemer voorziet zichzelf van en fluohesje en of reflecterende kledij en de nodige lampjes. Onder het moto: ZIEN EN GEZIEN worden.
  • Aangezien er op het parcours wandelaars en lopers zich samen begeven en deze elkaar niet of zo weinig mogelijk hinderen; wordt er afgesproken dat de wandelaars zich zo veel mogelijk rechts houden, zodanig dat de lopers links kunnen inhalen en voorbijsteken.
  • Deelnemen gebeurt vrijwillig en op eigen risico.
  • De deelname is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld. Deelnemen vereist een voldoende goede gezondheid. Door in te schrijven verklaart de deelnemer hieraan te voldoen.

10. In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan de deelnemer geen aanspraak maken op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

11. Indien de Urban run & walk op basis van onvoorziene omstandigheden zoals extreem slecht weer, … niet kan doorgaan, kan de deelnemer zich gratis inschrijven voor de volgende editie van de Urban run & walk. De organisator kan niet verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

12. De organisatie is tijdens de Urban run & walk niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.

13. De organisatie voorziet een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid als deelnemer. Mogelijke lichamelijke schade is voor eigen risico.

14. Tijdens het evenement worden er door (pers)fotografen beelden gemaakt die mogelijks worden gebruikt voor de website en sociale media. Door deel te nemen geef je jouw toestemming dat deze beelden om promotionele doeleinden ook mogen gebruikt worden door de Urban run & walk. Indien je niet wil gefotografeerd worden, stuur je vooraf een mail naar wünderbar.kampenhout@gmail.com om dit te melden.

15. De Urban run & walk gaat voor een groot stuk door langs openbare wegen. Deelnemers verbinden zich ertoe de wegwijzers en het uitgestippelde parcours nauwgezet te volgen. Hou rekening met aanwijzingen van stewards/seingevers en politie. Ten aller tijde is de wegcode van toepassing.

16. Er wordt niet afgeweken van het aangegeven traject binnen de gebouwen.

17. Er wordt niet stilgestaan op het traject binnen de gebouwen. Uitzonderingen

hierop zijn plaatsen binnen de privé gebouwen waar handelaars mogelijks iets

aanbieden.

18. De aankomst sluit om 20.00 uur. Na dit uur wordt het evenement afgesloten en is

iedereen die deelneemt niet langer en officiële deelnemer. De deelnemers die zich

op dat moment nog op het parcours bevinden worden geacht de kortste weg naar

de finish te nemen, dit geheel onder eigen verantwoordelijkheid.

19. Iedereen respecteert de natuur en deponeert zijn afval in de daarvoor voorziene

vuilbakken.

20. Overtredingen van dit reglement kunnen leiden tot onmiddellijke uitsluiting van

deelname, ook aan volgende edities en zonder enige tegemoetkoming of

terugbetaling.

21. Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch Recht van toepassing. Ingeval van

geschillen m.b.t. deze algemene voorwaarden zijn uitsluitende de rechtbanken

van het rechtsgebied van toepassing. De Nederlandse taal is hier van

toepassing.

De organisatie VZW Wünderbar